Weerstandsklassen

Inbraakpreventie is er in verschillende weerstandsklassen, die oplopend meer weerstand bieden tegen (pogingen tot) inbraak. Hoe langer het duurt, voordat een inbreker zich door de beveiliging als hang- en sluitwerk en/of het glas (al dan niet met inbraakbelemmerende folie) gewerkt heeft, hoe groter de kans dat hij het opgeeft. Uiteraard is een hogere weerstandsklasse duurder en hoeft u uw woning niet net zo goed als de plaatselijke bank te beveiligen. Met weerstandsklasse 2 of 3 bent u goed beveiligd zonder extreem hoge kosten. Voor de volledigheid geven wij hier informatie over alle weerstandsklassen.

Weerstandsklassen inbraakpreventie (WK of RC = "Resistance Class")

Er zijn zes weerstandsklassen in de algemene beveiligingsbranche. Hoe hoger de klasse, hoe beter de beveiliging. Gek genoeg wordt er tot en met weerstandsklasse 4 (WK 4) géén additionele eisen aan het glas gesteld. Dit is juist het kwetsbare gebied van private woningen, dat gelegenheidsinbrekers op het oog hebben.  Multisafe® inbraakbelemmerend glas is echter in verschillende inbraakvertragende sterktes te verkrijgen, die aansluiten bij de weerstandsklasse van de rest van het materiaal, zoals hang- en sluitwerk. Hierdoor is deze zwakke plek aan uw woning passend beveiligd voor het risico dat u loopt. Dat wil zeggen, voldoende belemmerend voor de gelegenheidsinbreker om het op te geven. Nog meer zekerheid? Dan komt u in het professionele kanaal terecht - ook dat is mogelijk, maar uiteraard ook kostbaarder. Informeer ernaar bij uw glaszetter

Een weerstandsklasse 1 is alleen fysiek krachtwerend en biedt geen enkele bescherming tegen het gebruik van (lichte) gereedschappen. Aan het glas worden geen eisen gesteld, anders dan dat het er is. Kortom: WK 1 is niet inbraakbelemmerend en kunt u daarom snel vergeten. 

Weerstandsklasse 2 inbraakpreventie moet weerstand bieden tegen simpele gereedschappen. 

Voor België vereist WK2 overal basis inbraakbelemmerend glas, dat redelijke bescherming biedt tegen gebruik van eenvoudige gereedschappen, zoals een koevoet. De inbreker moet zijn best moeite doen om door het glas en de folie heen te komen. Onmogelijk is het allerminst, maar de tijd die het hem kost, zal meestal voldoende zijn om hem te doen besluiten zijn poging te staken.

In Nederland is WK 2 vastgelegd als minimale eis in het Bouwbesluit. Dat klinkt helaas beter dan het is. Als enkel glas en bij dubbel glas (HR++) van draaibare ruiten die niet kunnen worden afgesloten, is ook hier basis inbraakbelemmerend glas voorgeschreven. Voor al hetander glas (wel afgesloten of een vast raam zonder draaibaare delen) is standaard dubbel glas (HR++) voldoende - volgens het Bouwbesluit. Uw hang- en sluitwerk mag dan wel WK2 hebben en moet dus weerstand bieden tegen simpele gereedschappen, maar een hamer, stoeptegel of koevoet gaan zo door het glas heen. Daar staat u dan met uw WK 2 hang- en sluitwerk! De gedachte erachter is dat een gelegenheidsinbreker zich niet wil laten verwonden door de scherpe delen, die bij het inslaan ontstaan en dus ontmoedigd zal zijn via het glas in te breken. De feiten laten helaas andere cijfers zien. Ook de scherpe randen worden doodeenvoudig weggeslagen.

Stopinbraak.nu raadt WK 2 alleen in België aan voor een goede beveiliging. In Nederland adviseren wij u dit te combineren met basis inbraakbelemmerend Multisafe® glas in alle ramen en niet het minimum zoals voorgeschreven in het Bouwbesluit.

Vanaf weerstandsklasse 3 is de gelegenheidsinbreker zo goed als zeker geen gevaar meer. Alleen met zwaardere gereedschappen en meer tijd/geduld bestaat een kans, dat WK 3 in een normaal geval niet volstaat voor het particuliere kanaal. Dit is voor de beter voorbereide inbreker, zeg maar, die een huis in het duurdere segment op het oog heeft.

Heeft u echter een eigen zaak, waarin inbrekers meer professionele interesse hebben, zoals een juwelierszaak? Vertrouw dan niet op inbraakpreventie met WK 3, maar ga een stap hoger naar het professionele kanaal. Alle anderen hebben met WK 3 hun woning heel goed beveiligd.

Dit is het begin van het professionele werk. "Gewone" burgers hebben bij WK 4 niet echt meer iets te zoeken (duur en overbeveiligd). Maar wellicht hebt u een aantrekkelijke zaak, zoals een juweliers of horlogezaak of verkoopt u andere kostbare zaken. Dan biedt WK 4 tegen zwaarder werk zoals bijlen en sloophamers weerstand. Want de professionele inbreker gaat niet met een koevoet te werk. Die bereidt zich gericht voor en daar hoort professioneel spul bij. Ook voor uw eigen inbraakpreventie dus.

Qua glas wordt er ook in WK 4 nog steeds niets geëist, maar ook hier is een passende dikte Multisafe® inbraakbelemmerend glas uit het professionele segment verkrijgbaar. Wij adviseren u weer zich door uw glaszetter te laten adviseren.

De op een na hoogste klasse biedt bescherming tegen mechanische middelen en elektronische middelen. Dit is bedoeld tegen professionele inbrekers die verstand van zaken hebben en kleine elektronische materialen gebruiken. Voor banken en dergelijke begint de beveiliging hier. Ook de eisen aan het glas beginnen (pas) hier, maar dat is voor uw particuliere woning natuurlijk veel te laat.

Weerstandsklasse 6 is de zwaarste klasse voor gevangenissen, banken, ambassades ed. Deze weerstandsklasse biedt bescherming tegen inbrekers die de zwaarste materialen gebruiken, zoals elektronisch en hydraulisch gereedschap, maar ook tegen kogels en zelfs (kleine) explosies.